Rješenje o uvećanju plate radi obavljanja poslova drugog radnog mjesta Hajriz Latović