Rjesenje-uvećanje plate za mjesec avgust Buljubašić