Sanacije ulice Koševo od spoja sa ulicom Patriotske lige do spoja sa ulicom Kemal - Begova

Projektom sanacije je predviđena sanacije ulice Koševo u dužini od 360 metara. Prilikom izvođenja radova na sanaciji ceste izvršena je rekonstrukcija kanalizacione mreže u dužini od 436 metara, a u toku je i rekonstrukcija vodovodne mreže u dužini od 270 metara. Izvođač radova na sanaciji saobraćajnice je GRAKOP d.o.o, a na radovima rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže KJKP Vodovod i kanalizacija doo Sarajevo. Investitor radova na sanacije saobraćajnice je Ministarstvo Saobraćaja Kantona Sarajevo, a investitor radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže je Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo zajedno sa Općinom Centar.