DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 209-7-2-4-118/13