Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Klanice Općina Centar Sarajevo