Izrada projektne dokumentacije za objekat JU Osnovna škola „Pofalići“, Općina Novo Sarajevo