Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Miševići br. 27, Opština Hadžići