Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet selo Musići br.25, Opština Hadžići