Jednogodišnja usluga uzimanja uzoraka, laboratorijske analize, izrada mjesečnih Elaborata o sastavu i kvalitetu otpadnih i procjednih voda u krugu Regionalnog centra za otpad Smiljevići u Sarajevu