Odluka o desetoj (X) dopuni Plana javnih nabavki za 2017. godinu