Odluka o dodjeli ugovora izvođenje molersko farbarskih radova

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
19.12.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016