Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
22.12.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016