Odluka o dodjeli ugovora nabavka vatrodojavnog sistema

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
22.12.2016
datum_do: 
29.12.2016 - 16:00