Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
10.01.2017
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2017