Odluka o dodjeli Ugovora osiguranje zapolenika

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Datum potpisivanja ugovora: 
10.01.2017
datum_do: 
16.01.2017 - 16:00