Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaca za klizište Klanice