Odluka o jedanestoj (XI) izmjeni plana javnih nabavki za 2019. godini