Odluka o osmoj VIII dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu

Faza postupka: 
Plan nabavki
Datum potpisivanja ugovora: 
16.11.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016