Odluka o petoj dopuni Plana javnih nabavki za 2016.godinu

Faza postupka: 
Plan nabavki