Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska

Faza postupka: 
Pokretanje i tok
Datum potpisivanja ugovora: 
19.12.2016
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2016