Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska

Faza postupka: 
Pokretanje i tok
Datum potpisivanja ugovora: 
19.12.2016
datum_do: 
26.12.2016 - 16:00