Odluka o poništenju postupka javne nabavke: Izvođenje radova na sanaciji padine i konstrukcije mosta na lokalitetu Hakije Kulenovića (faza I i faza II)

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019