Odluka o poništenju postupka javne nabavke rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu