Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluge revizije poslovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo za 2016. i 2017. godinu uz sveobuhvatnu analizu i procjenu vrijednosti nekretnina

Faza postupka: 
Ugovaranje i realizacija
Prilog/prilozi PDF (ugovor i aneksi): 
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019