Odluka o šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu