Odluka o Šestoj (VI) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2018. godinu