Revizija glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište Maunaga-Kulo-korito rijeke Ljubine

Faza postupka: 
Pokretanje i tok
Vrsta postupka: 
otvoreni postupak
JRN/CPV: 
71320000 Usluge tehničkog projektiranja
Procijenjena vrijednost nabavke iznos bez PDV-a (KM): 
2000,00
Obavještenje objavljeno gdje: 
Portal Agencije za javne nabavke
Službeni glasnik BiH
Broj postupka nabavke objavljene na Portalu AJN BIH: 
285-1-2-20-3-24/19
Budžetska godina je početno prikazana kao godina unosa: 
2019