Sanacija klizišta na lokalitetu Vrandučka do br.53, Općina Novi Grad