Obavještenje o potpisivanju Memoranduma o naučno- nastavnoj saradnji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo sa Univerzitetom u Sarajevu

        Dana 30.07.2018. godine, u prostorijama Zavoda za izgradnju KS, upriličen je sastanak direktora Zavoda g. Mirze Hulusića sa rektorom Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifatom Škrijeljom. Inicijativa Zavoda za izgradnju KS da se, po uzoru na razvijene europske zemlje, studentima u Sarajevu omogući sticanje praktičnih znanja, iz oblasti za koju se obrazuju, poslužila je kao osnovni povod za sastanak. Tom prilikom je, prema usaglašenim stavovima, a, na obostrano zadovoljstvo, potpisan Memorandum o naučno-nastavnoj saradnji. Univerzitet u Sarajevu je posljednji od tri najveća Univerziteta u Sarajevu koji je potpisao ovaj Memoradum.

U prethodnom periodu, direktor Zavoda g. Hulusić, je potpisao Memorandum o naučno-nastavnoj saradnji, u istovjetnoj formi, sa rektorom Internacionalnog Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Ahmetom Yildiriomom i rektorom Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Damirom Marjanovićem.

U medijski popraćenom događaju, glavni akteri sastanka su se, prije potpisivanja, obratili prisutnim novinarima. Tom prilikom je istaknuto da je Zavod za izgradnju KS prva javna institucija koja se založila za ostvarivanje prava studenata da, tokom studija, steknu praktična znanja koja su neophodna za lakše savladavanje teoretske nastave, na fakultetu, ali i da, po okončanju studija, lekše prođu tranziciju između statusa studenta i statusa radnika, te, u konačnici, budu konkurentniji na tržištu rada. Osim što je prva javna institucija koja, ovim primjerom, pokreće pozitivne priče u Kantonu Sarajevo, Zavod za izgradnju KS je i javna institucija koja raspolaže tehničkim i stručnim kapacitetom da posluži svrsi zbog koje je Memorandum o naučno-nastavnoj saradnji i potpisan.

S obzirom da je, istog dana, s odabranim konsultantom, potisan i Ugovor za reviziju Izvedbeog projekta i nadzor nad izgradnjom Univerzitetske Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, te tako započeta druga faza realizacije ovog projekta, na marginama sastanka raspravljalo se i o projektu izgradnje Univerzitetske Biblioteke Univerziteta u Sarajevu, u čijoj realizaciji, već nekoliko godina, Zavod za izgradnju KS, kao Implementator, aktivno učestvuje.

 

DokumentVeličina
Image icon 1.jpg1.92 MB
Image icon 2.jpg1.95 MB
Image icon 3.jpg1.85 MB
Image icon 4.jpg1.76 MB