Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Izvođenje radova na adaptaciji stanova ZiK-a