U ZAVODU ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO 18.04.2018.GODINE ODRŽAN SASTANAK SA GRADONAČELNIKOM

Danas je u kabinetu direktora održan sastanak između direktora Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirze Hulusića i gradonačelika grada Sarajeva Abdulaha Skake.

Tema sastanka su bili projekti na kojima bi se trebalo raditi u bliskoj budućnosti i to:

  • Jajce kasarna, konzervacija za potrebe investiranja u rekonstrukciji.
  • Početak na realizaciji projekta stara Bistrička stanica.
  • Početak projekta izgradnje gradske obilaznice u segmentu tunela Kovači i dijela saobraćajnice koja prolazi pored  Vijećnice.
  • Početak na izgradnji Trga Bosne i Hercegovine.
  • Nastavak saradnje na izgradnji muzeja modrne umjetnosti Ars Aevi.

„Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je ponudio partnerski odnos Gradu Sarajevu i insituciji gradonačelnika u projektu povratka ubiranja naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u svrhu infrastrukturalnog razvoja grada.“

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo će organizovati sastanak sa svim načelnicima općina i gradonačelnikom da bi usaglasili stavove, napravili plan aktivnosti koje će imati cilj obezbjeđenja sredstava za buduće uređenje gradskog građevinskog zemljišta u Gradu Sarajevu a u cilju rješavanje goruće problematike u Kantonu Sarajevo kao što su, redukcije, saobraćajni kolapsi, saobraćaj u mirovanju.

Direktor Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo i gradonačelnik će u narednom periodu također organizovati sastanak sa premijerom Kantona na kojem će delegirati Vladi Kantona Sarajevo projekte za zajedničko sporazumno djelovanje.Na sljedećem sastanku između ove dvije institucije zakazanim za iduću sedmicu razgovaraće o projektima natkrivanja korita rijeke Miljacke i pretvaranju u veliki gradski park, te projektu Trga Bosne i Hercegovine.

Gradonačelnik se u ime institucije Grada Sarajeva zahvalio na dosadašnjoj saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo na realizaciji projekta Trebevićke žičare, povodom čega je Zavodu uručio i prigodan unikatan poklon.