Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Dodatni radovi na sanaciji klizišta Mokrine do br 76, Općina Hadžići