Odluka o ponistenju postupka javne nabavke adaptacija sala