Sanacija klizišta

 Sanacija klizišta na području Kantona Sarajevo

 

Vrijednost radova do sada (početak 2012.godine) cca: 28.800.000,00 KM
Izvođač: razni
Početak radova: trajno
Planirani završetak radova: trajno


 

OPĆENITO O KLIZIŠTIMA - evidencija, prevencija, sanacija

Klizišta - Klizišta predstavljaju poseban tip erozije kod kojeg je glavni transportni faktor gravitacija. Ona nastaju na nagnutim terenima na kojima se na nekoj dubini nalazi glinoviti sloj, koji uslijed prekomjernog vlaženja postane klizak, a površinski sloj natopljen vodom oteža, izgubi kohezivnost i počne kliziti po donjem glinovitom sloju. Klizišta mogu nastati i podsijecanjem površinskog sloja građevinskim radovima, (opisano u skladu Direktive Savjeta Evrope br. 92/43/EEC - Direktiva o staništima)
Klizišta na Kantonu Sarajevo sanira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo na temelju prethodno pribavljene projektne dokumentacije i po odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju klizišta.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo tokom sanacionih radova vrši nadzor kvaliteta i kvantiteta sanacionih radova.

                                                                       Pregled klizišta po opštinama
                                                                       Stanje: početak 2013. godine

  Općina
KS
Ukupno
evidentiranih
lokacija sa
pojavom klizanja

Istražene

lokacije-klizišta

Monitoring

u toku

Radovi
na sanaciji
klizišta
u toku
Izrada projektne
dokumentacije
u toku
Ukupno saniranih
lokacija
klizišta
1 Centar 130 36 - 2 1 31
2 Stari Grad 114 16 - - 1 14
3 Novo Sarajevo 101 17 - - - 17
4 Novi Grad 176 21 - - 2 21
5 Ilidža 12 - - - - -
6 Ilijaš 49 10 - - - 10
7 Trnovo 12 11 - 1 1 4
8 Vogošća 200 13 1 1 3 8
9 Hadžići 8 8 - - 1 7
  Svega 802         112

 

 

PROBLEMATIKA KLIZIŠTA: GIS BAZA PODATAKA KLIZIŠTA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Uzroci pojave klizišta, Interventne sanacione mjere

 
                                    

GIS baza

  Redovni godišnji sastanak predstavnika opština, izvođača radova i Zavoda

 

     

Sanacija klizišta na Kantonu