Sanacija klizišta

 Sanacija klizišta na području Kantona Sarajevo

 

Vrijednost radova; geoistražni radovi, izrada kompletne projektne dokumentacije, troškovi vezani za oglašavanje i pribavljanje saglasnosti, te svi sanacioni radovi za klizišta na Kantonu Sarajevo, (gdje je Zavod za izgradnju KS bio nosioc projektnih aktivnosti), od 2000. godine do danas, iznosi ukupno 26.068.751,96 KM.

 
                                                                            Izvođač: razni
                                                                            Početak radova: trajno
                                                                            Planirani završetak radova: trajno


 

                                                    OPĆENITO O KLIZIŠTIMA - evidencija, prevencija, sanacija

Klizišta - Klizišta predstavljaju poseban tip erozije kod kojeg je glavni transportni faktor gravitacija. Ona nastaju na nagnutim terenima na kojima se na nekoj dubini nalazi glinoviti sloj, koji uslijed prekomjernog vlaženja postane klizak, a površinski sloj natopljen vodom oteža, izgubi kohezivnost i počne kliziti po donjem glinovitom sloju. Klizišta mogu nastati i podsijecanjem površinskog sloja građevinskim radovima, (opisano u skladu Direktive Savjeta Evrope br. 92/43/EEC - Direktiva o staništima)
Klizišta na Kantonu Sarajevo sanira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo na temelju prethodno pribavljene projektne dokumentacije i po odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju klizišta.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo tokom sanacionih radova vrši nadzor kvaliteta i kvantiteta sanacionih radova.

                                                                       Pregled klizišta po opštinama
                                                                       Stanje: februar 2014. godine

Naziv opštine Ukupan  broj klizišta po opštinama KS Sanirana klizišta po opštinama Potencijalno opasna, nesanirana  klizišta
Centar 131 37 94
Stari Grad 114 15 99
Novo Sarajevo 106 18 88
Novi Grad 180 20 160
Ilidža 14 0 14
Vogošća 201 9 192
Ilijaš 49 12 37
Trnovo 13 5 8
Hadžići 8 7 1
Svega 816 123 693

 

 

PROBLEMATIKA KLIZIŠTA: GIS BAZA PODATAKA KLIZIŠTA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Uzroci pojave klizišta, Interventne sanacione mjere

 
                                    

GIS baza

  Redovni godišnji sastanak predstavnika opština, izvođača radova i Zavoda

 

     

Sanacija klizišta na Kantonu