Sanacija klizišta

 Sanacija klizišta

Sanacija klizišta na području Kantona Sarajevo

 

Vrijednost radova; geoistražni radovi, izrada kompletne projektne dokumentacije, troškovi vezani za oglašavanje i pribavljanje saglasnosti, te svi sanacioni radovi za klizišta na Kantonu Sarajevo, (gdje je Zavod za izgradnju KS bio nosioc projektnih aktivnosti), od 2000. godine do danas, iznosi cca 32.500.000,-KM.

 

 
                                                                            Izvođač: razni
                                                                            Početak radova: trajno
                                                                            Planirani završetak radova: trajno


 

                                                    OPĆENITO O KLIZIŠTIMA - evidencija, prevencija, sanacija

Klizišta - Klizišta predstavljaju poseban tip erozije kod kojeg je glavni transportni faktor gravitacija. Ona nastaju na nagnutim terenima na kojima se na nekoj dubini nalazi glinoviti sloj, koji uslijed prekomjernog vlaženja postane klizak, a površinski sloj natopljen vodom oteža, izgubi kohezivnost i počne kliziti po donjem glinovitom sloju. Klizišta mogu nastati i podsijecanjem površinskog sloja građevinskim radovima, (opisano u skladu Direktive Savjeta Evrope br. 92/43/EEC - Direktiva o staništima)
Klizišta na Kantonu Sarajevo sanira Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo na temelju prethodno pribavljene projektne dokumentacije i po odabiru najpovoljnijeg izvođača radova za sanaciju klizišta.
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo tokom sanacionih radova vrši nadzor kvaliteta i kvantiteta sanacionih radova.

                                                                       Pregled klizišta po opštinama
                                                                       Stanje: januar 2016. godine

R. Br.

Naziv opštine

Ukupan broj registrovanih kizišta*

  1.  

Centar

148

     2.

Stari Grad

116

     3.

Novo Sarajevo

108

     4.

Novi Grad

180

     5.

Ilidža

15

     6.

Vogošća

213

     7.

Ilijaš

53

     8.

Trnovo

13

     9.

Hadžići

9

 

Svega

855

Napomena) * sva registrovana klizišta o kojima Zavod za izgradnju KS zna osnovne podatke - lociranost i naziv, a koja su proglašena klizištem na temelju mišljenja ili geoistražnih radova

Iz svake od tabela pripadajućih općina vide se podaci koja su klizišta sanirana ili za koja je urađena projektna dokumentacija za planirane sanacije.

 

 

 

PROBLEMATIKA KLIZIŠTA: GIS BAZA PODATAKA KLIZIŠTA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

Uzroci pojave klizišta, Interventne sanacione mjere

 
                                    

GIS baza