Služba za pripremu izvedbene investiciono-tehničke dokumentacije i ugovaranje radova