Politika suzbijanja korupcije

POLITIKA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo zabranjuje svaki oblik korupcije u okviru svojih poslovnih procesa.

 

Suzbijanje korupcije smatra se dijelom rada za opće dobro  i unaprjeđenje profesionalizma.

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je uspostavio učinkovite mehanizme za provođenje i praćenje mjera u suzbijanju korupcije kao i periodičnu evaluaciju ostvarenih rezultata.

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo poduzima mjere i preventivne aktivnosti na planu provedbe Politike suzbijanja korupcije i širenja svijesti o potrebi za mehanizmima suzbijanja korupcije.

 

Politika suzbijanja korupcije je uspostavljena i održavana uz uspostavljanje jasnih pravila.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. zabranjuje bilo koji oblik korupcije (podmićivanje, pronevjera, pristranost, iznuđivanje i slično).

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. se zalaže za visoke standarde etičkog ponašanja u skladu s pravilima ove Politike i to bez izuzetka zahtijeva od direktora, uposlenika, poslovnih saradnika i drugih zainteresiranih strana sa kojima obavljaju poslove.

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo  informisao je sve uposlenike u vezi sa primjenom i prihvatanjem Politike subzijanja korupcije.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo ne sudjeluje ni u kojem obliku korupcije i ni u kojem drugom nezakonitom postupku.

 

Primanja ili davanja mita kao i drugi oblici koruptivnih radnji podliježu odgovarajućim sankcijama na  osnovu važećih zakonskih propisa i općih akata Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo a u skladu sa smjernicama o sankcijama sistema upravljanja antikorupcijom.

Kontinuitet u borbi protiv korupcije, stabilnost i brzina u uspostavi iste imaju pozitivan uticaj na njeno suzbijanje.    

 

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo  provodi detaljnu analizu prije donošenja odluka povezanih sa specifičnim transakcijama, projektima i aktivnostima odnosno prije sklapanja specifičnih poslovnih ili partnerskih odnosa.

O svim pitanjima navedenog sistema vrši se redovno izvještavanje direktora. U svrhu efikasnosti i unaprjeđenja ova Politika i procesi koji je podržavaju obavezno se pregledaju najmanje jednom godišnje.

 

Politika suzbijanja korupcije dostupna je svim zainteresovanim stranama kako zaposlenima interno u okviru organizacije tako i eksterno poslovnim partnerima i saradnicima.

 

Ova Politika dostupna je na web stranici i oglasnoj ploči Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

  1. OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE
    OBRAZAC ZA PRIJAVU KORUPCIJE (google.com)