Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i prvoj (I) izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2023. godinu