Reakcija na natpise u medijima.

Poštovani,

 

U vezi sa natpisima koje se pojavljuju u javnosti a vezano za prezentiranje činjenice iz revizorskog izvještaja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo reagiramo sa ciljem pravilnog informisanja javnosti i građana.

Jedna od prvih stvari koju je direktor Hulusić Mirza uradio nakon stupanja na dužnost direktora Zavoda za izgradnju Kantona bila je poziv Uredu za reviziju institucija u FBiH(FOTO u prilogu) da hitno u skladu sa Zakonom obave zvaničnu financijsku reviziju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Direktor je insistirao na zvaničnoj finansijskoj reviziji Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo jer finansijsko poslovanje prethodnog menadžmenta Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo nikada nije bio revidirano a primjeri iz historijata finansijskog poslovanja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo su dizali alarme i upućivali na neophodnost revizije:

  • cca. 6500 stambenih jedinica je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo u tranzicijkom period od 1995. godine podijelio i dodijelio,
  • zemlja za građenje u vlasništvu građana Kantona prodavana je od strane Zavoda da bi se na istoj kasnije gradili “tornjevi i luksuzni projekti”,
  • cca. 200-tinjak stambenih jedinica je bez ikakvog zakonskog osnova dodjeljivano raznim korisnicima “na čuvanje” u trajanju od 20-tak godina bez ikakve naknade, a sve pod izlikom da se dodjeljuju boračkoj populaciji i socijalnim slučajevima, što je u nekim flagrantnim slučajevima bilo daleko od istine,
  • 20-tak stambenih jedinica je bilo u procesu prodaje po cijeni ispod svake tržišne uposlenicima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo,
  • neki od projekata na kojima je učestvovao Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo su blokirali sredstva i poslovanje Zavoda jer su projekti bili pod istragama SIPA-e zbog sumnje da je Zavod za izgradnju učestvovao u pranju novca,
  • imovina Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo se uopće nije nalazila u knjigama stalnih sredstava, itd.

 

U međuvremenu nebrojeno sudskih sporova je vođeno i dobiveno na sudu po argumentima koje smo naknadno dostavljali u toku ove dvije godine, što je rezultiralo povratom imovine Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo u milionskim iznosima.

Pored toga podnošen je znatan broj krivičnih prijava protiv odgovornih lica sa relevantnim dokazima nadležnim organima čiji epilog još uvijek čekamo.

Opravdana je zabrinutost javnosti izvještajem revizije finansijskog poslovanja jer se u njemu spominju veliki iznosi, ali ističemo i smatramo da je svrsishodno pravilno obavijestiti javnost da se radi o sredstvima koja nisu nigdje nestala, koja se u ovom trenutku nalaze na računima Ministarstva Financija Kantona Sarajevo u iznosu od cca. 25.000.000,00 KM.  Kada govorimo o nekretninama Zavoda za izgradnju prekinuta je praksa prodaje nekretnina i ustupanja na “čuvanje” osobama za koje je direktor Zavoda za izgradnju u dosadašnjoj praksi imao „diskretno pravo“ da izabere ko će ih „čuvati“ bez naknade te su već sve nekretnine date Vladi Kantona Sarajevo na raspolaganje, kako bi to trebalo i biti.

Još jednom napominjemo Ured za reviziju došao po pozivu, revidirali su instituciju i sačinili izvještaj i preporuke. U njemu je vidljivo da Zavod za izgradnju ima mnogo akumuliranih problema kao rezultat prethodnog finansijskog poslovanja i službama i službenicima Zavoda je obaveza postupati u skladu sa zakonima, međunarodnim računovodstvenim standardima i referentne preporuke iz izvještaja revizije.

Sa dubokim uvjerenjem u novinarsku etiku, zavidan nivo kvaliteta istraživačkog novinarstva koji Vaši novinari pokazuju u svom radu očekujemo da ćete otkloniti nenamjerne implikacije u koje je spomenuta informacija postavila Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i direktora Hulusić Mirzu tako što ćete ovu našu reakciju u potpunosti objaviti na Vašoj stranici te omogućiti Vašim čitateljima potpuniju informaciju o temi koju ste obrađivali koja nije priča o Mirzi Hulusiću već o prethodnim direktorima Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Poštujući uzuse osjetljivosti Vaše profesije očekujemo da ćete ubuduće prilikom tretiranja Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo u nekim od Vaših tekstova iskoristiti poslovnu politiku koju mi u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo sa ponosom baštinimo – a ta je potpuna otvorenost i transparentnost u radu prema svim sredstvima informisanja naših građana – doći u Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i imati uvid u bilo koju dokumentaciju koja Vam je potrebna da bi kvalitetno informirali Vaše čitatelje.

 

Sa nadom u Vašu pravovremenu reakciju,

 

S poštovanjem,

 

                                                                                                            DIREKTOR

 

                                                                                                Hulusić Mirza, dipl.ing.arh.

 

DokumentVeličina
Image icon Odgovor revizije144.29 KB
Image icon Poziv reviziji132 KB
PDF icon Reakcija na natpise medija246.65 KB