Odluka o dodjeli ugovora - Izrada dopune elaborata za potrebe izrade RP Suokbunar