Odluka o dodjeli ugovora -Tehnička zaštita i i ugradnja GPS-a