Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka - Izrada projekata OŠ Rosulje