Propisi ZIK

Ukupno 1 - 30 od 50
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o slobodi i pristupa informacija u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH'32/01 PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacijama.pdf
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH'70/08 PDF icon zakon_o_sukobu_interesa_fbih_70-08_2.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacijie Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o javnim nabavkama Bosne&Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/92,13/93,13/94
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Demontaža postojećeg, projektovanja, izgradnja i opremanje novog poslovnog montažnog objekta "Prihvatilište za prosjake i skitinice" u ulici Aleje Bosne Srebrene br.7 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon rjesenje.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Konkurentskog postupka javne nabavke usluga: Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta i projekta montitoringa za klizište na lokalitetu Rafaela Gaona br. 21 - 41. 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon rjesenje_6.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluga: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Senada Čolića broj 22. 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon rjesenje_7.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke usluge: Izrada Glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Saita Orahovca broj 9. 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon rjesenje_9.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Trg Heroja br.16 'Službene novine FBiH'35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_10.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul.Maršala Tita br.32 'Službene novine FBiH'35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_11.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izrada Geotehničkog elaborata i Glavnog projekta i projekta monitoringa za klizište na lokalitetu Avde Hodžića do br.55, Općina Novi Grad 'Službene novine FBiH'35/05 39/14 103/14 PDF icon rjesenje_12.pdf
Odluka o poništenju postupka javne nabake usluga za "Izrada geotehničkog elaborata i Glavnog projekta sanacije klizišta Gradac-rezervoar Bijela Stijena u Nahorevu, Općina Centar Sarajevo 'Službene novine FBiH'35/05, 39/14 PDF icon odluka_o_ponistenju.pdf
Odluka o zaštiti ličnih podataka 'Službene novine FBiH'49/06, 76/11, 89/11 PDF icon odluka_o_zastiti_licnih_podataka.pdf
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik 138-146 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_138-146.pdf
Odluka o poništenju postupka Izvođenje radova na sanaciji klizišta lokalitet Sedrenik br.56 Interni dokument PDF icon odluka_o_ponistenju_sedrenik_56.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji dijela klizišta Mehtefčići, Općina Vogošća I faza - ponovljeni postupak 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon resenje_2.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Bajrama Zenunija br.4 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon resenje_1.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za provedbu Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje radova na sanaciji lifta u zgradi kolektivnog stanovanja u ul. Patrioske lige br.8 'Službene novine FBiH'39/14 PDF icon resenje_3.pdf