Propisi ZIK

Ukupno 1 - 30 od 99
Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog
Zakon o javnim nabavkama Bosne&Hercegovine 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 49/04, PDF icon 19/05, PDF icon 52/05, PDF icon 8/06, PDF icon 24/06, PDF icon 70/06, PDF icon 12/09
Zakon o obligacijskim odnosima 'Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'2/92,13/93,13/94
Zakon o katastru komunalnih uredaja 'Službeni list SRBiH'32/73 PDF icon zakon_o_katastru_komunalnih_uredaja.pdf
Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH 'Službene novine FBiH'15/21 PDF icon zakon_o_racunovodstvu_i_reviziji_u_fbih.pdf
Zakon o trezoru u FBiH 'Službene novine FBiH'26/16 PDF icon zakon_o_trezoru_u_fbih.pdf
Zakon u budžetima u FBiH 'Službene novine FBiH'102/13 PDF icon zakon_u_budzetima_u_fbih.pdf
Zakon o slobodi i pristupa informacija u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH'32/01 PDF icon zakon_o_slobodi_pristupa_informacijama.pdf
Zakon o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službene novine FBiH'70/08 PDF icon zakon_o_sukobu_interesa_fbih_70-08_2.pdf
Zakon o organizaciji organa uprave Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 35/05
Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ušteda u KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'46/20 PDF icon zakon_o_ublazavanju_negativnih_ekonomskih_posljedica_i_usteda_u_ks.pdf
Zakon o državnoj službi u Federaciji Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 7/08, PDF icon 16/08
Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija 'Službeni list RBiH' PDF icon 30/08
Zakon o imovini Kantona Sarajevo 'Službene novine FBiH' PDF icon 6/97
Zakon o finansijskom poslovanju 'Službene novine FBiH'48/16 PDF icon zakon_o_finansijskom_poslovanju.pdf
Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacijie Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 2/06, PDF icon 72/07, PDF icon 32/08
Zakon o izmjenama i dopuni zakona o namještenicima u organima državne službe u FBiH 'Službene novine FBiH'103/21 PDF icon zakon_o_izmjenama_i_dopuni_zakona_o_namjestenicima_u_organima_drzavne_sluzbe_u_fbih.pdf
Zakon o prostornom uređenju 'Službeni list RBiH' PDF icon 7/05
Zako o eksproprijaciji 'Službeni list RBiH' PDF icon 70/07
Zakon o građevinskom zemljištu Federacije Bosne&Hercegovine 'Službeni list RBiH' PDF icon 67/05
Zakon o vlasničkopravnim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 6/98, PDF icon 29/03
Zakon o zemljišnim knjigama 'Službeni list RBiH' PDF icon 58/02, PDF icon 54/04
Zako o obligacijskim odnosima 'Službeni list RBiH' PDF icon 29/03
Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrede i dostavljanja propisa 'Službene novine Kantona Sarajevo'32/22 PDF icon uredba_o_izmjenama_i_dopunama_uredbe_o_postupku_i_nacinu_pripremanja_izrade_i_dostavljanja_propisa.pdf
Odluka o dopunama Odluke o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa 'Službene novine Kantona Sarajevo'32/22 PDF icon odluka_o_dopunama_odluke_o_metodologiji_izrade_i_donosenja_programa_rada_i_izvjestaja_o_radu_vlade_kantona_sarajevo_i_kantonalnih_organa.pdf
Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća , javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač KS 'Službene novine Kantona Sarajevo'21/19 PDF icon uredba_o_vrsti_i_postupku_objavljivanja_propisa_i_javnosti_rada_organa_uprave_javnih_preduzeca_javnih_ustanova_i_pravnih_lica_ciji_je_osnivac_ks.pdf
Računovodstvene politike za federalne budžetske korisnike i trezor 'Službene novine FBiH'58/16 PDF icon racunovodstvene_politike_za_federalne_budzetske_korisnike_i_trezor.pdf
Uredba o pravilima kućnog reda i radnom vremenu u kantonalnim organima uprave 'Službene novine Kantona Sarajevo'38/22 PDF icon uredba_o_pravilima_kucnog_reda_i_radnom_vremenu_u_kantonalnim_organima_uprave.pdf
Odluka ili rješenje
Naziv Pravni izvor Prilog
Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf
Odluka o vremenu rada sa strankama u prostorijama ZiK-a Interni dokument PDF icon odluka_o_vremenu_rada_sa_strankama_u_prostorijama_zik-a.pdf