Rekonstrukcija stambenih objekata u ulici Pijačna - Stup