Organizacija Zavoda

Poslovi iz djelokruga Zavoda vrše se u okviru slijedećih osnovnih organizacionih jedinica:

 

Sektor za imovinsko - pravne i kadrovske poslove

Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta;

Sektor za računovodstvo, finansije  i zajedničke poslove;

Sektor za katastar komunalnih uređaja;

Sektor za javne nabavke.

 

U okviru Sektora za imovinsko - pravne i kadrovske poslove nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

U okviru Sektora za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta nalaze se unutrašnje organizacione jedinice :

         a)Služba za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije;

         b)Služba za stručni nadzor.

 

U okviru Sektora za računovodstvo, finansije i zajedničke poslove nalaze se unutrašnje organizacione jedinice:

          a)Služba za računovodstvo i finansije;

          b)Služba za zajedničke poslove.

 

Sektor za katastar komunalnih uređaja i Sektor za javne nabavke nemaju unutrašnjih organizacionih jedinica.

 

Izvan organizacionih jedinica, obavljaju se poslovi: sekretara Zavoda i višeg referenta    za poslove tehničkog sekretara.

 

DokumentVeličina
PDF icon organigram_zavod_za_izgradnju_ks.pdf187.18 KB