Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta