Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta

 

Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta obavlja poslove koji se odnose na:

 

a) učestvovanje u pripremi i izradi programa rada Zavoda;

b) pribavljanje investiciono - tehničke dokumentacije za potrebe gradskog građevinskog zemljišta, kapitalnih investicija, opremanja i sanacija klizišta koje Zavodu povjere Kanton Sarajevo i općine

c) pribavljanje odobrenja nadležnih organa za građenje i upotrebu objekata;

d)  u saradnji sa Sektorom za imovinsko-pravne i kadrovske poslove učestvuje u pripremi procjene troškova uređenja

e) nadzor nad izvođenjem radova na visokogradnje, niskogradnje, komunalne infrastrukture, sanacija i održavanje klizišta, primopredaja radova i objekata, pribavljanje odobrenja nadležnih organa za upotrebu objekata, predaju radova i izgrađenih objekata njihovim investitorima, odnosno vlasnicima i korisnicima;

f.) procjena vrijednosti objekata i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i drugim propisima stavljene u nadležnost Kantona Sarajevo i povjerene Zavodu;

g) pripremanje izvještaja o radu Sektora u svrhu izrade izvještaja o poslovanju Zavoda;

 

Sektor za izgradnju objekata i opremanje gradskog građevinskog zemljišta čine unutrašnje organizacione jedinice:

 

    a) Služba za pripremu investiciono-tehničke dokumentacije;

    b) Služba za stručni nadzor