Rješenje o uvjećanju plate radi obavljanja poslova drugog radnog mjesta Barlov Belma juli