Ginekološko akušerska klinika - GAK: I i II faza rekonstrukcije klinike i porodilišta