IMPORTANE CENTAR - Priključenje na elektrodistributivnu mrežu