Lokalitet "Rosulje"-I faza,Vogošća - izgradnja saobraćajnica i separatne kanalizacije