Odluka o dodjeli ugovora Izrada elaborata o inženjersko-geološkim karakteristikama tla i uslovima fundiranja i glavnog projekta osiguranja građevinske jame objekta JU OŠ Pofalići - Novo Sarajevo