Odluka o dodjeli ugovora za usluge finansijskog konsaltinga