Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka mobilnih aparata