Osnovna škola Sokolje - sanacija krova i vlage u podrumu